Segmentacja rynku konsumenckiego – jak to zrobić

Odpowiedni wybór rynku docelowego jest jednym z gwarantów powodzenia działań marketingowych przedsiębiorstwa czy też organizacji. Dokonuje się go przez wieloetapową ocenę atrakcyjności poszczególnych segmentów oraz wybór segmentów docelowych. Podział rynku konsumenckiego odbywa się w oparciu o kryteria takie jak:

• kryterium behawioralne (status konsumenta lub użytkownika, jego stan gotowości, poszukiwane okazje),

• kryterium geograficzne (region, wielkość miasta, typ obszaru, klimat oraz tym podobne kryteria),

• kryterium psychograficzne (klasa społeczna, styl życia, osobowość i tym podobne kryteria),

• kryterium demograficzne (wiek, płeć, wielkość rodziny, profesja, wykształcenie, dochód oraz tym podobne kryteria),

Powszechnie wykorzystywanym w naszych czasach rozwiązaniem, wykorzystanym przez firmy oferujące nam swoje produkty, jest podział rynku konsumentów. Jest to proces polegający na identyfikacji jednorodnych grup nabywców, wymagających różnych modeli marketingowych w celu przekonania ich do zakupu produktu lub usługi.

Podział konsumentów odbywa się na kilku poziomach. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

• podział rynku produktów,

• identyfikację kryteriów podziału,

Przedsiębiorstwo posiadające uporządkowaną oraz podzieloną na segmenty zależnie od swoich oczekiwań grupę klientów, może skierować do nich swoją ofertę, wykorzystując zasadę marketingu docelowego. Marketing docelowy umożliwia przedstawieniu konsumentowi oferty najbardziej dopasowanej do jego oczekiwań, a zatem w konsekwencji mającej największą szansę na odniesienie zamierzonego, pozytywnego z punktu widzenia przedsiębiorstwa skutku marketingowego.

telemarketingWięcej informacji na ten temat dostępnych pod tym adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing_bezpo%C5%9Bredni

Advertisements
Standard

Jak wygląda praca w call center

Przeglądając oferty pracy (więcej na stronie), coraz częściej można się natknąć na oferty pracy w call center (więcej informacji tutaj: http://www.targetmarketing.pl/call-center/rozwiazania-call-center/index.php). Najczęściej poszukiwani są pracownicy do obsługi call center świadczącego usługi o charakterze handlowym, finansowym bądź również ubezpieczeniowym. Wspomniana oferta skierowana jest zazwyczaj do młodych ludzi, niekoniecznie posiadających doświadczenie w pracy tego typu, bowiem rekrutowany w takim charakterze pracownik uczestniczy w odpowiednim szkoleniu, w którego wyniku zdobywa on niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania tego zawodu.

Praca nie dla wszystkich

Praca na stanowisku call center nie jest pracą dla wszystkich. Potrzebuje ona bowiem dużej odporności na stres oraz wywieraną presję, jak również wysokich zdolności interpersonalnych i adaptacyjnych u takich osób. Nierzadko wiąże się też ze zmianowym czasem pracy oraz koniecznością wykonywania własnych obowiązków zawodowych w dużej grupie ludzi. Z tego też powodu, nie jest to praca, którą wykonuje się do końca swojego życia. Bardzo szybko zajęcie to doprowadza bowiem do powstania syndromu wypalenia zawodowego, a tym samym do znaczącego obniżenia efektywności realizowanych działań.

Możliwości zarobkowe w tego typu pracy zazwyczaj nie są duże oraz kształtują się w różny sposób dla poszczególnych segmentów rynku. Stosunkowo najwięcej zarobić mogą osoby aktywnie zajmujące się sprzedażą towarów i usług, co oczywiste pod warunkiem generowania przez nie takiej sprzedaży na określonym w planach sprzedażowych (więcej szczegółów na stronie WWW) poziomie. Dobra sprzedaż przekłada się na możliwość uzyskania atrakcyjnych premii, a to w znaczący sposób motywuje oraz napędza do działania pracowników call center.

Więcej materiałów jest dostępnych na tej stronie WWW: http://pl.wikipedia.org/wiki/Infolinia

Standard

Jak wygląda zatrudnienie w call center w Polsce

Praca nie dla wszystkich

Praca w charakterze pracownika call center (szczegóły pod tym adresem: http://www.targetmarketing.pl/call-center/rozwiazania-call-center/index.php) nie jest pracą dla wszystkich. Wymaga ona bowiem sporej odporności na stres i wywieraną presję, jak także wysokich zdolności interpersonalnych i adaptacyjnych u takich osób. Nierzadko wiąże się również ze zmianowym czasem pracy oraz koniecznością wykonywania swoich obowiązków zawodowych w dużym skupisku ludzi. Z tego również powodu, nie jest to praca, którą wykonuje się do końca swojego życia.

umawianie spotkań handlowych Niezwykle szybko zajęcie to prowadzi bowiem do powstania poczucia wypalenia zawodowego, a tym samym do znaczącego obniżenia efektywności realizowanych działań.

Przeglądając oferty zatrudnienia, coraz częściej można się natknąć na oferty pracy w call center. Najczęściej poszukiwani są pracownicy do obsługi call center świadczącego usługi o charakterze handlowym, finansowym bądź także ubezpieczeniowym. Ta oferta jest skierowana przeważnie do młodych osób, niekoniecznie posiadających doświadczenie w tego typu pracy, albowiem rekrutowany w takim charakterze pracownik poddawany jest specjalistycznemu przeszkoleniu, w wyniku którego zdobywa on potrzebną wiedzę oraz umiejętności do pracy w tym zawodzie.

Przeglądając oferty zatrudnienia, coraz częściej można napotkać oferty zatrudnienia w call center. Przeważnie poszukiwani są pracownicy do obsługi call center (szczegóły na stronie: http://www.targetmarketing.pl/call-center/rozwiazania-call-center/index.php) świadczącego usługi o charakterze handlowym, finansowym bądź również ubezpieczeniowym. Ta oferta skierowana jest na ogół do osób młodych, niekoniecznie posiadających doświadczenie na takim stanowisku, bowiem rekrutowany w takim charakterze pracownik poddawany jest specjalistycznemu przeszkoleniu, w wyniku którego zdobywa on niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania tego zawodu.

Zarobki w call center

Możliwości zarobkowe w tego rodzaju pracy na ogół są nieduże oraz kształtują się w różny sposób dla poszczególnych segmentów rynku.

bazy danych Stosunkowo najwięcej zarobić mogą osoby aktywnie zajmujące się sprzedażą towarów i usług, co oczywiste pod warunkiem generowania przez nie takiej sprzedaży na poziomie określonym w planach sprzedażowych. Dobra sprzedaż przekłada się na możliwość uzyskania atrakcyjnych premii, a to w wyraźny sposób motywuje i napędza do działania pracowników call center.

Nagrywana rozmowa

W zdecydowanej większości przypadków rozmowy z klientami są nagrywane i rejestrowane. Odbywa się to w celu poprawy jakości obsługi i zapewnia możliwość bezpośredniej kontroli przebiegu takich rozmów przez przełożonego takiego pracownika call center. Monitoring rozmów jest wykorzystywany również w celach szkoleniowych. Bardzo często zdarza się bowiem, iż przypadki autentycznych, trudnych w swym przebiegu rozmów są wykorzystywane i wnikliwie analizowane na szkoleniach mających na celu podniesienie kwalifikacji pracowników, jak także przygotowanie ich do pełnienia tego zawodu.

Więcej informacji dostępnych na tej stronie: http://www.pracuj.pl/praca/call%20center;cc,5006/gdynia;wp

Standard

Bazy danych klientów firm ubezpieczeniowych

Postęp technologiczny i rozwój technologii IT spowodował, że na każdym kroku tworzymy jakieś bazy danych (dodatkowe informacje na stronie). Pozwalają na one nam wprowadzenie porządku do ogromnej ilości zalewających nas informacji i przetwarzanie tych danych wg rozmaitych klientów. Nie na darmo obecne czasy są nazywane dobą informacji.

Informacja to potęga, a ten, kto ma najwięcej informacji oraz potrafi je najsprawniej odczytywać i weryfikować, odnosi największy sukces. Szczególnie ważne są bazy informacji, jakimi dysponują w obecnej sytuacji firmy ubezpieczeniowe, które w ciągu paru minut na podstawie kilkunastu informacji są w stanie obliczyć stawkę naszego ubezpieczenia. Uwzględnianie rozmaitych kryteriów jak chociażby:

• wiek ubezpieczonego,

• adres zamieszkania,

• rodzaj pojazdu,

• karalność ubezpieczanego,

• stopień ryzyka kradzieży,

pozwala na obliczenie prawdopodobieństwa choroby, śmierci, kradzieży auta czy innego ryzyka dla towarzystwa ubezpieczeń, w taki sposób, aby jego zarobki osiągnęły maksimum. Co oczywiste wiąże się to z koniecznością gromadzenia wszelkich możliwych informacji o klientach, a to potrzebuje wiedzy, czasu i pieniędzy.

Dodatkowe informacje na ten temat dostępne na tej stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Call_center

Standard

Wprowadzenie do baz danych

Według organizacji struktur danych bazy danych (więcej informacji tutaj: http://sklep.targetmarketing.pl/) można podzielić w następujący sposób:

• Bazy proste:

– bazy kartotekowe, w których każda tablica stanowi samodzielny dokument nieskorelowany z innymi tablicami. Są to wszelkiego rodzaju spisy odrębne typu: spis telefonów, spis książek, spis filmów itd,

– bazy hierarchiczne, w których dane ułożone są w strukturze drzewa, jak na przykład układ plików na dysku twardym komputera umożliwiający kolejne przechodzenie w coraz bardziej zawężone podkatalogi,

• Bazy złożone:

– strumieniowe bazy danych (więcej informacji pod tym adresem), prototypowe, nierozwiązane jeszcze komercyjnie bazy danych polegające na implementacji języka ciągłych zapytań lub grafik,

– bazy relacyjne, w których tablice mają możliwość współpracy między sobą poprzez odpowiednie wewnętrzne języki programowania oparte zwykle o SQL, a których działanie opisane jest szczegółowo w osobnym artykule,

– bazy obiektowe, w których dane trzymane są w tzw. klasach. Najbardziej popularne koncepcje baz obiektowych istniały w latach 90tych. Obecnie są one mało popularne,

Według definicji, termin bazy danych (dodatkowe informacje tutaj) oznacza zbiór informacji (danych cyfrowych) przechowywanych (zapisanych) zgodnie z pewnymi zasadami, charakteryzującymi dany program, wyspecjalizowany w ich zbieraniu oraz przetwarzaniu. Program taki określany jest z angielskiego jako DBMS (Database Management System). Programy takie działają zasadniczo na danych liczbowych oraz tekstowych, jednakże ich ewolucja do współczesnej postaci zobowiązywała do umożliwienia składowania najróżniejszych danych tzn: danych o nieokreślonej strukturze, grafiki, muzyki oraz innych najróżniejszych obiektów.

Według definicji, termin bazy danych (więcej szczegółów na tej stronie WWW) oznacza zbiór informacji (danych cyfrowych) przechowywanych (zapisanych) zgodnie z określonymi zasadami, charakteryzującymi określony program komputerowy, wyspecjalizowany w ich zbieraniu oraz przetwarzaniu. Program taki określany jest z angielskiego jako DBMS (Database Management System). Takie programy działają zasadniczo na danych liczbowych i tekstowych, jednakże ich ewolucja do współczesnej postaci zobowiązywała do umożliwienia składowania najróżniejszych danych tzn: danych o nieokreślonej strukturze, grafiki, muzyki i innych najróżniejszych obiektów.

Najważniejszym elementem bazy danych jest rekord, czyli twór podzielony na pola przechowujące dane różnego typu odnoszone do jednego docelowego elementu. Dla przykładu baza danych osobowych obejmować może takie dane jak: imię, nazwisko, wiek, profesja, adres, numer pesel czy telefon itp. Dzięki takiej strukturze możliwe jest szybkie porządkowanie rekordów według określonej wytycznej (kategorii) w ramach wytypowanych danych.

marketing bezpośredniDodatkowe materiały dostępne na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Infolinia

Standard

Call center – jak wygląda kariera

Praca na stanowisku call center nie jest pracą dla wszystkich. Wymaga ona bowiem dużej odporności na stres oraz wywieraną presję, jak też wysokich umiejętności interpersonalnych i adaptacyjnych u takich osób. Nierzadko wiąże się również z czasem pracy na zmiany oraz koniecznością wykonywania własnych obowiązków zawodowych w dużej grupie ludzi. Z tego też powodu, nie jest to praca, którą wykonuje się do końca swojego życia. Niezwykle szybko zajęcie to prowadzi bowiem do powstania poczucia wypalenia zawodowego (szczegóły pod tym adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wypalenie_zawodowe), a tym samym do znaczącego obniżenia efektywności podejmowanych działań.

Przeglądając oferty zatrudnienia, coraz częściej można spotkać oferty zatrudnienia w call center. Zwykle poszukiwani są pracownicy obsługujący call center (szczegóły na stronie) świadczącego usługi o charakterze handlowym, finansowym bądź również ubezpieczeniowym. Ta oferta skierowana jest zazwyczaj do młodych ludzi, niekoniecznie posiadających doświadczenie w tego typu pracy, albowiem rekrutowany w takim charakterze pracownik uczestniczy w odpowiednim szkoleniu, w wyniku którego zdobywa on potrzebną wiedzę oraz umiejętności do wykonywania tego zawodu.

Każdy klient, z którym jest prowadzona rozmowa, może okazać się potencjalnym konsumentem, a więc przynieść może wymierne korzyści finansowe nie tylko firmie, ale także i pracownikowi call center. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że takie osoby mają ściśle narzuconą odgórnie liczbę klientów, z którymi danego dnia odbyć mają rozmowę oraz na bieżąco rozliczane są z jej efektów i przebiegu.

Możliwości zarobkowe w tego typu pracy przeważnie nie są duże i kształtują się w różny sposób dla poszczególnych segmentów rynku. Stosunkowo najwięcej zarobić mogą osoby aktywnie zajmujące się sprzedażą towarów i usług, co oczywiste pod warunkiem generowania przez nie takiej sprzedaży na poziomie określonym w planach sprzedażowych. Wysoka sprzedaż wiąże się z możliwością uzyskania atrakcyjnych premii, a to w wyraźny sposób motywuje i napędza do działania pracowników call center.

baza firmWięcej informacji na temat zagadnień poruszonych w tym artykule można znaleźć na tej stronie: http://www.pracuj.pl/praca/call%20center;cc,5006/gdynia;wp

Standard

Marketing bezpośredni – wprowadzenie

Zalety

Obecnie jednak większość przedsiębiorstw działa w oparciu o wysokie standardy jakości obsługi z rejestracją rozmów włącznie, a regulacje ustawowe stały się na tyle jasne oraz precyzyjne, że ryzyko oszustwa jest niezwykle niskie.

bazy danych firm Obecny telemarketing (więcej informacji pod tym adresem: <a href="http://www.targetmarketing.pl/call-center/telemarketing/index.php”>http://www.targetmarketing.pl/call-center/telemarketing/index.php) umożliwia firmom poza standardowymi ofertami sprzedaży, również gromadzenie danych na temat klientów, ich preferencji, uwag i odbioru firmy w trosce o dobro marki.

Większość przedsiębiorstw zajmujących się zdobywaniem nowych klientów przez telefony działa za pośrednictwem call center (więcej na stronie: http://www.targetmarketing.pl/call-center/rozwiazania-call-center/index.php), czyli miejsca, gdzie dysponują telefonem oraz bazą danych numerów klientów i innymi niezbędnymi danymi do sprzedaży telefonicznej. Z takiego miejsca wykonywane są połączenia oraz w trakcie rozmów prezentuje się ofertę sprzedaży według zasad, do których przyuczani są pracownicy, a które opracowywane są często o wytyczne marketingowców (dodatkowe informacje na tej stronie) bazujących na całej masie sztuczek socjotechnicznych.

Standard