Co to są relacyjne bazy danych?

Bazy danych relacyjnych, to takie bazy, w których wiele tablic danych może ze sobą współpracować dzięki występującym między nimi powiązaniom programistycznym. Relacyjne bazy danych (dodatkowe informacje na stronie: http://sklep.targetmarketing.pl/) posiadają własne wewnętrzne języki programowania, oparte przeważnie o SQL, przy pomocy którego operują danymi oraz dzięki któremu tworzone są zaawansowane mechanizmy obsługi danych.

• Wszystkie dane w takiej bazie są przedstawione w formie dwuwymiarowych tabel matematycznych (tzw. relacji).

Każda tabela składa się z krotek czyli wierszy, których liczba jest większa od zera oraz atrybutów czyli kolumn. Każdemu wierszowi przyporządkowane są jednakowo ułożone kolumny, których zawartość dla każdego wiersza może być jednak różna.

• Wartości wszystkich danych utworzone są w oparciu o proste typy danych,

• Po umieszczeniu danych w bazie istnieje możliwość porównywania wartości z różnych kolumn z różnych tabel i scalanie wierszy o wartościach zgodnych co pozwala na tworzenie sieci powiązań między wartościami i wykonywanie stosunkowo skomplikowanych operacji w całej bazie danych.

• Ze względu na nieokreśloność danego wiersza, jego odnalezienie umożliwia tak zwanych primary key zawarty w jednej z kolumn, która jest niepowtarzalna w kontekście całej tabeli.

Możliwość wprowadzania relacji pomiędzy rekordami w zestawieniu do innych modeli baz danych znacznie ułatwia wprowadzanie danych i sprawne ich przeszukiwanie przy znacznie zmniejszonym prawdopodobieństwie pomyłek, jednakże wymaga znacznego potencjału sprzętowego z powodu spadek wydajności podczas wykonywania operacji algebraicznych szczególnie w obszernych bazach danych.

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s