E-mailing – jaka skuteczność?

e-mailing (więcej pod tym adresem) wykorzystywany jest przede wszystkim do budowy struktury lojalności konsumentów, poprzez tworzenie określonych, niejednokrotnie ścisłych relacji z odbiorcami. Dzięki tym zabiegom tworzony zostaje oczekiwany, pozytywny wizerunek spółki, co w dużej mierze przekłada się na jej sprzedaż.

e-mailing (więcej szczegółów tutaj: http://www.targetmarketing.pl/e-mailing/skuteczny-e-mailing/index.php) jest wykorzystywany w takich działaniach marketingowych, jak:

• programy lojalnościowe,

• badania marketingowe (więcej szczegółów na stronie: http://portalwiedzy.onet.pl/45931,,,,badania_marketingowe,haslo.html),

• promocje dla konsumentów,

• relacje inwestorskie,

• lub również działania z sektora public relations.

Najczęściej stosowanymi narzędziami w e-mailing (więcej informacji na stronie: http://www.targetmarketing.pl/e-mailing/skuteczny-e-mailing/index.php)u są:

• firmowe newslettery,

• reklamy wysyłane na pocztę elektroniczną w formie maili,

Mailing elektroniczny jest nowoczesną i coraz bardziej popularną formą marketingu bezpośredniego, wykorzystującą jako narzędzie komunikacji pocztę e-mail użytkowników interentu. Przedsięwzięcia marketingowe bazujące na e-mailing (więcej pod tym adresem)u bazują na dogłębnej analizie, planowaniu realizacji i kontroli następujących procesów:

Mailing elektroniczny jest nowoczesną oraz coraz bardziej popularną formą marketingu bezpośredniego, wykorzystującą jako narzędzie komunikacji pocztę e-mail użytkowników interentu. Przedsięwzięcia marketingowe bazujące na e-mailing (więcej informacji pod tym adresem: http://www.targetmarketing.pl/e-mailing/skuteczny-e-mailing/index.php)u bazują na dogłębnej analizie, planowaniu realizacji i kontroli następujących procesów:

• formułowanie i przygotowywanie treści oraz jej kreacja graficzna w formie wiadomości elektronicznej,

• tworzenie baz danych dotyczących adresów poczty elektronicznej,

• rozbudowywanie bazy danych (więcej szczegółów pod tym adresem:

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s