Wprowadzenie do baz danych

Według organizacji struktur danych bazy danych (więcej informacji tutaj: http://sklep.targetmarketing.pl/) można podzielić w następujący sposób:

• Bazy proste:

– bazy kartotekowe, w których każda tablica stanowi samodzielny dokument nieskorelowany z innymi tablicami. Są to wszelkiego rodzaju spisy odrębne typu: spis telefonów, spis książek, spis filmów itd,

– bazy hierarchiczne, w których dane ułożone są w strukturze drzewa, jak na przykład układ plików na dysku twardym komputera umożliwiający kolejne przechodzenie w coraz bardziej zawężone podkatalogi,

• Bazy złożone:

– strumieniowe bazy danych (więcej informacji pod tym adresem), prototypowe, nierozwiązane jeszcze komercyjnie bazy danych polegające na implementacji języka ciągłych zapytań lub grafik,

– bazy relacyjne, w których tablice mają możliwość współpracy między sobą poprzez odpowiednie wewnętrzne języki programowania oparte zwykle o SQL, a których działanie opisane jest szczegółowo w osobnym artykule,

– bazy obiektowe, w których dane trzymane są w tzw. klasach. Najbardziej popularne koncepcje baz obiektowych istniały w latach 90tych. Obecnie są one mało popularne,

Według definicji, termin bazy danych (dodatkowe informacje tutaj) oznacza zbiór informacji (danych cyfrowych) przechowywanych (zapisanych) zgodnie z pewnymi zasadami, charakteryzującymi dany program, wyspecjalizowany w ich zbieraniu oraz przetwarzaniu. Program taki określany jest z angielskiego jako DBMS (Database Management System). Programy takie działają zasadniczo na danych liczbowych oraz tekstowych, jednakże ich ewolucja do współczesnej postaci zobowiązywała do umożliwienia składowania najróżniejszych danych tzn: danych o nieokreślonej strukturze, grafiki, muzyki oraz innych najróżniejszych obiektów.

Według definicji, termin bazy danych (więcej szczegółów na tej stronie WWW) oznacza zbiór informacji (danych cyfrowych) przechowywanych (zapisanych) zgodnie z określonymi zasadami, charakteryzującymi określony program komputerowy, wyspecjalizowany w ich zbieraniu oraz przetwarzaniu. Program taki określany jest z angielskiego jako DBMS (Database Management System). Takie programy działają zasadniczo na danych liczbowych i tekstowych, jednakże ich ewolucja do współczesnej postaci zobowiązywała do umożliwienia składowania najróżniejszych danych tzn: danych o nieokreślonej strukturze, grafiki, muzyki i innych najróżniejszych obiektów.

Najważniejszym elementem bazy danych jest rekord, czyli twór podzielony na pola przechowujące dane różnego typu odnoszone do jednego docelowego elementu. Dla przykładu baza danych osobowych obejmować może takie dane jak: imię, nazwisko, wiek, profesja, adres, numer pesel czy telefon itp. Dzięki takiej strukturze możliwe jest szybkie porządkowanie rekordów według określonej wytycznej (kategorii) w ramach wytypowanych danych.

marketing bezpośredniDodatkowe materiały dostępne na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Infolinia

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s