Formy marketingu bezpośredniego

Sprzedaż dokonywana bezpośrednio w domu klienta ma na celu zaprezentowanie danego produktu. Jej celem jest zawarcie transakcji zwieńczonej sprzedażą. Istotnym minusem takiej metody marketingu bezpośredniego są relatywnie wysokie koszty szkolenia oraz skutecznego motywowania pracowników, a więc także – wyższe ceny towarów i trudności natury logistycznej wynikające z organizowania spotkań o takim charakterze.

Sprzedaż wysyłkowa jest ogółem działań, których w celu jest sprzedaż materiałów z katalogów danej firmy, przy pomocy zamówień składanych drogą pocztową lub przy użyciu internetu. Taka metoda sprzedaży jest z punktu widzenia sprzedawcy bardzo atrakcyjna i opłacalna, eliminuje bowiem koszty prowadzenia sklepu, czy też sklepów stacjonarnych oraz osób w nich zatrudnionych.

W sprzedaży wysyłkowej nierzadko spotykamy się z wysyłką katalogów, ogłoszeń handlowych, czy też testerów do osób określonych jako potencjalni klienci, co znacząco zmniejsza ryzyko niepowodzenia takich działań oraz skutecznie obniża koszty ich przeprowadzenia.

Do głównych form marketingu bezpośredniego można zaliczyć:

• marketing telefoniczny,

• sprzedaż wysyłkową,

Marketing realizowany przy użyciu telewizji

Marketing realizowany z wykorzystaniem telewizji ma na celu wykorzystanie określonych, specjalnie do tego celu dedykowanych kanałów, bądź również programów telewizyjnych, w których prezentowany jest dany towar. Przy pomocy celowo do tego stworzonej infolinii klienci mogą zdobyć dodatkowe informacje na temat produktu, jak i dokonać jego zakupu.

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s